• شرکت ما با داشتن کارگران ماهر و حرفه ای در کمترین زمان ممکن وسایل منزل شما را به صورت کاملا تضمینی ومطمعا بسته بندی واماده جابجای میکنند
  • انواع وسایل بسته بندی از جمله فوم .چسپ.سلفون.انواع کارتونهای کوچک وبزرگ